ஹாக்கி வீரர் கார்த்திக்கு வீடு

30 November 2022

ஹாக்கிவீரர்கார்த்திக்குவீடுவழங்கியதமிழ்நாடுமுதலமைச்சர்மு.க.ஸ்டாலினுக்குஇந்தியஹாக்கிசங்கம்நன்றிதெரிவித்துள்ளது. முதல்வருக்குஹாக்கிசங்கதலைவர்திலீப்குமார், பொதுச்செயலர்போலோநாத்சிங், பொருளாளர்சேகர்மனோகர்ஆகியோர்நன்றிதெரிவித்துள்ளனர்.